lek. med. Miller Alicja
Posiadane specjalizacje:
1 stopień spacjalizacji Otolaryngologii
2 stopieni spacjalizacji Otolaryngologii Dziecięcej